Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Tungkol sa Aming Programa

start boating about

 

Kami ay natutuwa at nag-decide ka na magsimulang mag-boating at ma-experience ang saya at relexation na napo-provide ng waterways ng Canada.

Ang pag-bo-boating ay isang magandang activity at ito’y ligtas kung alam mo at sinusunod ang ilang basic rules. Ituturo ng programang ito ang ilan sa mga dapat mong malaman bago ka magpunta sa tubig… kung paano mo paplanuhin ang iyong paglalakbay, ano ang mga dapat mong dalhin at papaano ka aaksyon at magre-react sa iba’t-ibang sitwasyon sa tubig.

Dadalhin ka ng programang ito sa paglalakbay ng isang pamilya na ine-enjoy ang araw nila sa tubig at ginagawa ang kanilang mga natutunan tungkol sa pagiging ligtas dito. Magkakaroon ng mga break sa kwento para mabigyan ka ng oprtunidad na review-hin ay iyong mga nakita at dagdagan ang iyong kaalaman.

Sa mga break na ito, makakakita ka ng mga information link na magbibigay sa iyo ng kaalaman na maaaring makatulong sa iyong kaligtasan. At kapag ikaw ay natapos na, pwede mo nang balikan ang kwento.

Sa pagtatapos ng programa magkakaroon ka ng tsansa na review-hin ulit ang mga information link. Kahit na itinuturo ng programang ito ang basics, hindi ito kapareho ng isang full instructional course. Ang pinakamagandang paraan para ligtas mong ma-enjoy ang oras mo sa tubig ay ang pagkuha ng isang boating course at matatagpuan mo ang mga link sa mga organisasyon kung saan ka makakakuha nito sa programang ito.

Salamat sa pagbibigay mo ng oras para matuto tungkol sa bago mong water acitivity at masaya kami na nag-decide ka na magsimulang mag-boating!